top of page

VÄLKOMMEN TILL KONSULTGRUPPEN RÖDA TRÅDEN AB

Arrow Down
Vi arbetar med alla förekommande verksamheter inom
byggsektorn från idé till förvaltning.

Företaget grundades 1995. Vi är idag 29st medlemmar i Röda Tråden Sveriges ekonomiska förening som arbetar inom bygg- och anläggningssektorn. Vi arbetar inom Konsultgruppen Röda Tråden AB för att gemensamt kunna erbjuda en mångfaldig kompetens. Projekt utförda genom oss följer ISO 9001 och 14001 i tillämpliga delar.

Konsultgruppen Röda Tråden har ramavtal hos Stockholm Stad, SL, Idrottsförvaltningen, Stockholm Vatten, Statens fastighetsverk m.fl. De kontrakterade partnerna har en gemensam konsultförsäkring genom Konsultgruppen Röda Tråden AB.

Om oss

TJÄNSTER

Construction Plans

Projekteringsledning

Från tidiga skeden med systemhandlingar till genomförande med färdigprojektering för bl.a.
bygg, vägar, järnvägar, broar, mark, VA och installationer.

Architectural Modelling

Projektledning

Att driva ett projekt från start till mål, vara vår beställarens professionella part, handla upp konsulter, framtagande av anbudsförfrågan för att fortsätta med anbudsutvärdering och upphandlingar.

Construction Site

Byggledning

Samordning, produktionsplanering med uppföljning och styrning, offertgranskning och alternativ-utredningar, upphandlingar med anbudsutvärderingar.
Hålla byggmöten, göra ekonomiska regleringar med entreprenören.

Granska byggplaner

Installationsledning

Samordning, produktionsplanering med uppföljning och styrning, offertgranskning och
alternativutredningar, upphandlingar med anbudsutvärderingar.

Män med miniräknare

Kalkyler

Budgetkalkyl, produktionskalkyl och ekonomisk uppföljning.

byggarbetare

Besiktningar

Certifierade besiktningsmän inom: anläggning, hus, el, VVS, belysning. 

Blue Print

Utredningar

Geotekniska utredningar, installations- och konstruktions-utredningar, organisations-utredningar, utredningar i
exploateringsskeden, mm

Ingenjör Kontroll gasledning

Kontrollansvarig

Certifierade enligt PBL.

Organiserade filer

Entreprenadingenjör

Administration och ekonomiskt stöd, t.ex. hantering av Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö, ekonomiavstämningar, ÄTA-hantering, upprättande av underrättelser, ekonomiska prognoser, fakturering, samordning.

Tjänster
Våra konsulter

VÅRA KONSULTER

STYRELSE
sten_ove_kollstrom.jpg
Sten-Ove Ode
Kollström

VD/Styrelseledamot

Byggledning betong, Projektledning, Projekteringsledning, Entreprenadbesiktning, Kontrollansvarig

073-722 0043

Malin_C.jpg
Malin Christiansen

Styrelseledamot/

Ekonomistöd

Entreprenadingenjör, Projektledarstöd, Ekonomi, Administration, Samordning

076-551 99 08

lars_gyllberg.jpg
Lars Gyllberg

Styrelseledamot

Byggledning mark, Entreprenadbesiktning mark

070-549 99 19

ulf_jansson.jpg
Ulf Jansson

Styrelseordförande

Byggledning mark, Entreprenadbesiktning industri, entreprenadbesiktning mark, Projektledning, Entreprenadbesiktning hus

070-861 05 10

jan skagerstrom.jpg
Jan Skageström

Styrelseledamot

Installationsledning, Entreprenadbesiktning, VVS, VVS beskrivning

070-232 72 01

mats_nordin.jpg
Mats Nordin

Styrelseledamot

Projektledning, Entreprenadbesiktning hus, Entreprenadbesiktning mark, Byggledning mark, Kontrollansvarig

073-622 37 43

stefan_granlund_edited.jpg
Stefan Granlund

Styrelseledamot

Byggledning mark, Projekteringsledning

073-505 57 41

MEDLEMMAR
lars_gyllberg_edited.jpg
Magnus Fredriksson

Medlem

Byggledning el, Entreprenadbesiktning el, Kontrollansvarig el, Projektledning, Installationssamordning el

070-666 52 76

lars_gyllberg_edited.jpg
Ulf Karlsson

Medlem

Byggledning mark, Projektledning,

073-432 00 51

lars_gyllberg_edited.jpg
Stefan Granlund

Styrelseledamot

Byggledning mark, Projekteringsledning

073-505 57 41

lars_gyllberg_edited.jpg
Robert Färjsjö

Medlem

Byggledning mark, Byggledning VA, Projektledarstöd

073-361 06 66

lars_gyllberg_edited.jpg
Mats Tellefors

Medlem

Byggledning mark, Byggledare betong, Projektledare, Projekteringsledare, Entreprenadbesiktningar, KA

072-728 33 35

lars_gyllberg_edited.jpg
Malin Christiansen

Ekonomistöd / styrelseledamot

Entreprenadingenjör, Projektledarstöd, Ekonomi, Administration, Samordning

076-551 99 08

lars_gyllberg_edited.jpg
Leif Fredriksson

Medlem

Elkraft, Entreprenadbesiktning el

073-182 56 90

lars_gyllberg_edited.jpg
Jan Skagerström

Styrelseledamot

Installationsledning, Entreprenadbesiktning, VVS, VVS beskrivningar

070-232 72 01

lars_gyllberg_edited.jpg
Dennis Frenzel

Medlem

Byggledning VA, Samordning VA, Projektledning, Byggledning mark

070-449 96 39

lars_gyllberg_edited.jpg
Thomas Jogholt

Medlem

Entreprenadbesiktning hus, Entreprenadbesiktning glas. Projektledning, Byggledning, Kontrollansvarig (KA)

070-760 01 88

lars_gyllberg_edited.jpg
Anders Hulting

Medlem

Byggledning mark, Byggledning betong, Entreprenadbesiktning mark

070-666 76 00

lars_gyllberg_edited.jpg
Ulf Jansson

Styrelseorförande

Byggledning mark, Entreprenadbesiktning industri, Entreprenadbesiktning mark, Projektledning, Entreprenadbesiktning hus

070-861 05 10

lars_gyllberg_edited.jpg
Staffan Ramsby

Medlem

Mängdregleringsstöd, Mätteknik, Byggledning mark

070-321 91 50

lars_gyllberg_edited.jpg
Olle Österlund

Medlem

Byggledning hus, Projektledning

070-833 73 38

lars_gyllberg_edited.jpg
Mats Nordin

Styrelseledamot

Projektledning, Entreprenadbesiktning hus, Enteprenadbesiktning mark, byggledning mark, Kontrollansvarig

073-622 37 43

lars_gyllberg_edited.jpg
Magnus Hannu

Medlem

Byggledning el, Installationssamordning, Besiktning

070-875 55 15

lars_gyllberg_edited.jpg
Kjell Svensson

Medlem

Projektledning, Projekteringsledning, Byggledning Hus, Byggledning mark, Byggledning drift

070-520 89 88

lars_gyllberg_edited.jpg
Gustav Deuschl

Medlem

Byggledning betong, Byggledning mark, Underhållsarbeten betong, Projektledning, Brounderhåll

070-315 62 01

lars_gyllberg_edited.jpg
Lars Gyllberg

Styrelseledamot

Byggledning mark, Enteprenadbesiktning mark,

070-549 99 19

lars_gyllberg_edited.jpg
Cherie Pettersson

Medlem

Projektutveckling, Byggledning hus, Projekteringledning, Projektledning

073-653 30 04

lars_gyllberg_edited.jpg
Ulf Liliefeldt

Medlem

Byggledning mark, Entreprenadbesiktning mark, Projektledning, Projekteringsledning

070-684 86 01

lars_gyllberg_edited.jpg
Sten-Ove Ode Kollström

VD / Styrelseledamot

Byggledning betong, Projektledning, Projekteringsledning, Entreprenadbesiktning, Kontrollansvarig, Projektering

073-722 00 43

lars_gyllberg_edited.jpg
Roland Alm

Medlem

Byggledning betong

070-401 55 55

lars_gyllberg_edited.jpg
Nina Carlsson

Medlem

Byggledning mark, Entreprenadbesiktning landskap, Entreprenadbesiktning mark, Projekteringsledning

076-632 89 16

lars_gyllberg_edited.jpg
Martin Brendov

Medlem

Byggledning, Projektledning, Entreprenadbesiktning, Projekteringsledning

072-565 60 01

lars_gyllberg_edited.jpg
Magnus Forsberg

Medlem

Byggledning installation, Elkraft

070-595 41 76

lars_gyllberg_edited.jpg
Karl-Johan Roihjert

Medlem

Projektledning

070-553 85 45

lars_gyllberg_edited.jpg
Ebrahim Ilya

Medlem

Logistik, Kalkyl, Byggledning mark,

070-433 94 56

lars_gyllberg_edited.jpg
Anders Samuelsson

Medlem

Brounderhåll, Underhållsarbeten betong,

076-891 89 14

lars_gyllberg_edited.jpg
Christer Åström

Medlem

Byggledning mark, Byggledning betong

070-280 80 01

KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY

KVALITETSPOLICY

 

Kunder skall alltid få bästa möjliga avkastning av sin investering i våra tjänster.

För oss innebär detta:

  • Att kundens önskemål och nytta är centrala för vårt agerande.

  • Att vi noga analyserar kundens behov och förväntningar och bekräftar dessa med kunden.

  • Att vi använder rätt metoder och tillför uppdragen erforderliga resurser.

  • Att vi samarbetar väl med kundens personal, samarbetspartners och externa leverantörer.

  • Att vi följer upprättade kvalitetssystem och ser förbättring av kvaliteten som ett medel för att nå god och uthållig lönsamhet.

  • Att varje uppdrag skall genomföras så att det blir en god referens för företaget och den enskilde konsulten.

 

MILJÖPOLICY

Generera så liten miljöpåverkan som möjligt både internt och i våra uppdrag.

För oss innebär detta:

  • Att vi som ett minimikrav följer gällande miljölagstiftning och övriga miljökrav som berör verksamheten.

  • Att vi, med hänsyn till krav och önskemål från våra beställare prioriterar material och metoder som är energisnåla, återvinningsbara och miljövänliga i alla våra uppdrag.

  • Att vi påverkar de processer vi är involverade i, så att de i största möjliga utsträckning anpassas till kretsloppsprincipen.

  • Att vi genom ett ständigt förbättringsarbete och kontinuerlig utbildning förebygger och minimerar negativ miljöpåverkan i alla våra aktiviteter och tjänster som berör verksamheten.

 

 

Vi följer ISO 9001 ocg ISO 14001 i tillämpliga delar.

KvaitetOchMiljöpolicy
PROJECTS

PROJEKT

hemsida bild 2.png

HAGASTADEN

Exploateringskontoret, Stockholms stad | Byggledning, projektering, byggprojektledare, samordning och logistiksamordning.
CONTACT
bottom of page