Sök

joomla social icons

Välkommen till Konsultgruppen Röda Tråden AB


Konsultgruppen Röda Tråden AB arbetar med alla förekommande verksamheter inom byggsektorn från idé till förvaltning.


Företaget grundades 1995. Idag är vi ett 20-tal kontrakterade partners som arbetar inom bygg- och anläggningssektorn. Vi arbetar inom Konsultgruppen Röda Tråden AB för att gemensamt kunna erbjuda en mångfaldig kompetens. Projekt utförda genom Konsultgruppen Röda Tråden AB följer ISO 9001 och 14001 i tillämpliga delar. Konsultgruppen Röda Tråden har ramavtal hos Stockholm Stad, SL, Idrottsförvaltningen, Stockholm Vatten, Statens fastighetsverk m.fl. De kontrakterade partnerna har en gemensam konsultförsäkring genom Konsultgruppen Röda Tråden AB.